logo

Aanmelden met uw VDD account

Is jouw medewerker met vakantie gedurende arbeidsongeschiktheid, dan adviseren wij af te spreken met je medewerker het verlof van het vakantietegoed af te schrijven. Leg dit ook schriftelijk vast. Registreer dit verlof vervolgens op het tabblad van de medewerker in CVBVERZUIM.NL onder het kopje verlof.

Over de verlofperiode heeft de medewerker recht op volledige salarisdoorbetaling en zijn er geen re-integratieverplichtingen.

Om dit voor het hele bedrijf vast te leggen adviseren wij dit op te nemen in het personeelshandboek/reglement. Voor meer informatie neem contact met ons op via contact@amplioverzuimexperts.nl

Wij verzoeken u vriendelijk in de applicatie GEEN medische gegevens buiten het medisch dossier in te voeren.

Meer informatie?
Kijk op www.amplioverzuimexperts.nl of neem contact met ons op via contact@amplioverzuimexperts.nl of via 078 – 220 00 15.