Controleer als werkgever a.u.b. na inloggen of de arbodienst van uw organisatie correct is doorgekomen, indien incorrect mail dan de juiste gegevens graag naar verzuim@claimexpertvlh.nl

Als uw medewerker ziek is vanwege het coronavirus en daardoor niet kan werken, valt dit onder de dekking. Voer alleen een ziekmelding in als uw werknemer arbeidsongeschikt is. Geef geen ziekmelding door als uw medewerker om andere redenen niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten. Arbodiensten verlenen in dat geval geen verzuimbegeleiding en de verzuimverzekering biedt geen dekking. Voor meer info klik hier...

We hebben een nieuwe versie van de authenticator app in de applicatie opgenomen omdat de oude niet meer ondersteund wordt. Als u de app gebruikt om de 6 cijferige code aan te maken dan moet u deze opnieuw instellen. U kunt nu kiezen om de code via email of sms te verzenden.

Wij verzoeken u vriendelijk in de applicatie GEEN medische gegevens buiten het medisch dossier in te voeren